Zapomniane Prawdy
  1. O. Jacek Woroniecki, Katolickie metody działania

    - Po wsze czasy istnieć będzie głęboki antagonizm między duchem świata a duchem Chrystusowym; świat nie przestanie nigdy przeciwstawiać się myśli Chrystusa, a najistotniejszym punktem spornym będzie zawsze zagadnienie miłości i wypływających z niej metod postępowania...

  2. Dziećmi Lucyfera są pyszni katolicy, którzy gardzą różańcem

    - "Wiedz, synu, i wszystkim to oznajmij, iż niezawodnym znakiem prawdopodobieństwa czyjegoś wiecznego potępienia jest niechęć, oziębłość i niedbalstwo w odmawianiu Pozdrowienia Anielskiego...

  3. Kościół pozostaje nieskalany nawet gdy jego członkowie grzeszą

    - Nie zaprzeczamy, że ludzka historia Kościoła, podobnie jak wszelka ludzka historia, ma swoje czarne stronice...