Pogańskie "święto" halloween

Niestety wkrótce świadkami będziemy kolejnej próby wypromowana w Polsce, kraju o przeszło tysiącletnich tradycjach katolickich,  pogańskiego zwyczaju halloween. Wraz z tym "świętem" pod pozorem żartu i zabawy lansowane są sprzeczne z naszą Wiarą, praktyki magiczne, wróżbiarskie i okultystyczne, przed którymi zawsze przestrzegał nas Kościół. Niestety promotorzy halloween koncentrują się najbardziej na dzieciach i młodzieży, czyli na osobach, które - ze względu na wiek i nieznajomość problematyki  duchowych zagrożeń - chętniej przyjmują atrakcyjnie opakowaną ale duchowo niebezpieczną ofertę halloween. Tymczasem duszpasterze i egzorcyści przestrzegają, że zły duch nie żartuje.

Warto przypomnieć o niebezpieczeństwach, jakie są z tym "świętem" związane i w porę zareagować wyrażając swój sprzeciw wobec prób wystawienia nas i naszych dzieci na duchowe zagrożenie.

Tematowi  halloween  poświęcone jest osobne hasło w Encyklopedii białych plam tom VI, s. 197 wydanej przez  Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne - POLWEN, Radom 2002. Autorem hasła jest polski jezuita ks. Aleksander Posacki znany autorytet w dziedzinie demonologii.

Ks. Posacki zwraca uwagę na fakt, iż tradycja halloween przejęta została z kultów magicznych i satanistycznych.  Przypomina, że "ta pogańska tradycja została zawłaszczona przez satanistów, którzy Noc Halloween (z 31 października na 1 listopada) łączą z wieczorem tzw. "czarnych mszy" i orgii seksualnych, związanych z jednoczeniem się z demonami". Dalej ksiądz Posacki mówi, że: "wiąże się to także ze składaniem ofiar z ludzi w kulcie satanistycznym".

Tym, którzy widzą w halloween tylko zabawę ksiądz Posacki przypomina, że "w tradycji amerykańskiej "święto" to wygląda pozornie niewinnie i wydaje się być jedynie zaspokojeniem potrzeby tajemniczości, czemu sprzyja m.in. przebieranie się za czarownicę, wampira, ducha czy diabła". Autor podkreśla jednak, że "wszystkie te postaci w tradycji europejskiej związane są z osobą szatana". Innym aspektem jest "zainteresowanie rzeczami budzącymi lęk i grozę (zabawa "w strachy"); jest to jednak również okazja do chuligańskich ekscesów, podczas których (jakby zgodnie z naturą owego "święta") czyni się zło w postaci niszczenia samochodów, napadów na ludzi czy nawet morderstw".

Najgroźniejsze jednak wydaje się to, że jak pisze ks. Posacki: Halloween może być formą inicjacji w świat okultystyczny, czy demoniczny". (…) "Bowiem naprowadza skojarzeniowo na wiele typów niebezpiecznych tradycji i wierzeń (np. wielowątkowe konotacje satanistyczne)" , a sprowadzanie w naszej kulturze obecnej świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego do tzw. "święta zmarłych" połączone z propagowaniem halloween może zdaniem ks. Posackiego  niebezpiecznie kojarzyć te katolickie tradycje np. ze spirytyzmem, który jest nie do pogodzenia z Wiarą Kościoła.

Autor przypomina, że również w Polsce "halloween obecny jest w domach kultury, szkołach, często łączy się z propagowaniem okultyzmu (np. wróżbiarstwa, zaprasza się zawodowe wróżki, podobnie jak w przypadku problematycznego zwyczaju zwanego "andrzejkami").

Wreszcie autor przypomina, że w różnych krajach halloween spotkało się z reakcją biskupów. W Polsce św. pamięci ksiądz biskup radomski Jan Chrapek określił zwyczaj halloween jako pogański, który jest "promowany przez media i bezmyślną propagandę także w szkołach", wskazując, że zwyczaj ten może zamazać chrześcijańska głębię Święta Wszystkich Świętych.  

Warto więc, aby rodzice oraz dzieci uświadamiali sobie owe prawdy nt. halloween i wpłynęli na szkoły i instytucje zajmujące się wychowaniem i edukacją, by zaprzestały one nachalnej propagandy niebezpiecznego zwyczaju halloween.

AS Na podstawie:
Halloween, [w] Encyklopedia białych plam, tom VI, s. 197 wyd. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne - POLWEN, Radom 2002

Katechizm Kościoła Katolickiego

W artykule 2116 mówi: "Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, wywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie tajemnych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu.

w artykule 2117 Katechizm mówi: "Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do opanowania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalna władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekania się do interwencji demonów."

Uwaga!!!

Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach kultywujących święto halloween mogą wypełnić poniższe oświadczenie i przekazać je dyrekcji szkoły oraz nauczycielom.

Oświadczenie (doc)
Oświadczenie (pdf)