Cudowna moc Różańca Świętego
Słowa Matki Bożej: "Uzbrójcie się w Różaniec jak w broń i niech w waszych domach rozbrzmiewa ta wspaniała modlitwa jak wdzięczna pieśń,

PIEŚŃ MIŁOŚCI POTĘZNA W MOCY, W SILE I ŁASCE. NIKT Z CZCZĄCYCH MÓJ RÓŻANIEC NIE ZGINIE".

Św. Wincenty a'Paulo: "Pobożność różańcowa po Mszy Św. wnosi do duszy więcej łaski niż wszystkie inne pobożne praktyki, a swoimi Zdrowaś Maryjo czyni więcej cudów niż jakakolwiek inna modlitwa".

Św. Proboszcz z Ars: "Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem".

Św. Ludwik Maria Grignion de Monfort: "Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane (z uwagą, pobożnością i uniżeniem), według Świętych, jest wrogiem diabła, który zmusza go do ucieczki, jest młotem, który go przepędza, uświęceniem i orzeźwieniem duszy, radością Aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, upodobaniem Maryi, pocałunkiem czystym i czułym, który się Jej daje...".

Św. Jan Bosko: "Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce".

Siostra Łucja z Fatimy: "Przez moc, którą Bóg Ojciec powierzył w tych ostatnich czasach Różańcowi, nie ma problemu osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać Różańcem".

Oto w sławnym egzorcyzmie Lucyfer, to jest szatan we własnej osobie, w Imię Boże był zmuszony mówić o Różańcu: "Bóg dał Jej (Matce Bożej) moc wyrzucania nas i Ona czyni to bardzo skutecznie przez Różaniec. To jest bicz na nas, nasz upadek, nasza klęska... Różaniec zawsze nas zwycięża i jest źródłem niesłychanej łaski dla tych, którzy odmawiają go w całości. Z tego powodu my się mu sprzeciwiamy i zwalczamy ze wszystkich naszych sił, wszędzie, a zwłaszcza we wspólnotach, których siła złamałaby wszelki nasz opór. Wiele z nich wie, że nie ma zła, które mogłoby oprzeć się wspólnotowemu Różańcowi".


Z RÓŻAŃCEM DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ

Różaniec Święty jest:

Streszczeniem całej Ewangelii (Pius XII)
Modlitwą doskonałą (Paweł VI)


P.S. Odmawiając Różaniec można uwolnić bardzo wiele dusz w czyśćcu cierpiących.
N.B. Za odmówienie jednej cząstki Różańca można uzyskać odpust zupełny.


Wszystko zaczęło się od tamtej drogi...

Pewnego razu Sergiusz zobaczył na skraju drogi różaniec pokryty kurzem. Był rzucony, być może dla zbezczeszczenia. Wtedy przyszło mu na myśl wspomnienie, kiedy to wieczorem, siedząc na stołeczku przy swojej babci i trzymając mały różańczyk z dziesięciu paciorków między złożonymi rączkami, odpowiadał swoim głosikiem na Zdrowaś Maryjo...
Podniósł różaniec, oczyścił i postanowił złożyć go w pierwszym napotkanym kościele. Napotkawszy świątynię, Sergiusz wszedł i skierował się do najbliższego ołtarza, który poświęcony był Matce Bożej. Z wielką ulgą położył różaniec, jakby uwalniał się od niewygodnego ciężaru. Teraz mógł zająć się swoimi sprawami. Tymczasem tak się nie stało. Usłyszał w swoim wnętrzu: Dlaczego najpierw nie odmówić różańca a potem zostawić go tutaj? Wydawało mu się to osobliwą podpowiedzią, ale spróbował. Uklęknął. Różaniec, który przesuwał między palcami, podczas gdy usta poruszały się wypowiadając słowa: Zdrowaś Maryjo, stał się przyczyną innych wspomnień: W swoim dzieciństwie chciałeś zostać kapłanem, słyszałeś głos powołania... inne sprawy zagłuszyły go... jednakże powołanie zostało.
Sergiusz zmagał się z natrętnie narzucającą się myślą i z coraz większą siłą powtarzał Zdrowaś Maryjo, patrząc błagającymi oczami na uśmiechającą się z ołtarza Maryję. Na koniec zadecydował: Tak, to jest moja droga... za wszelką cenę. A ten różaniec zatrzymam przy sobie...
Dotrzymał słowa. Wstąpił do klasztoru i został kapłanem, oddając się opiece nad chorymi w szpitalach.
Jednego dnia zatrzymał się przy łóżku chorego, który od razu zastrzegł: - Tylko niech mi wielebny nie mówi o religii, bo ja w nic nie wierzę.
- Odmówię więc za pana różaniec.
- Jeżeli ksiądz chce dla mnie dobra, to proszę tego nie czynić!
- Ależ, dlaczego?
- Dlaczego? Dlaczego? Chce ksiądz wiedzieć? Otóż to, że jestem nieszczęśliwy jest właśnie z tego powodu... Kiedy umierała moja matka, ja obiecałem jej, że będę odmawiał codziennie różaniec i ona dała mi swoją koronkę. Miałem ją jakiś czas w kieszeni, ale potem wstydząc się drwin kolegów, którzy mogliby zobaczyć u mnie różaniec, wyrzuciłem go na drogę. Od tego dnia ani jedna rzecz nie udała mi się. Tak mści się Matka Boża.
- Nie bluźnij - przerwał ojciec Sergiusz - Matka Boża nie mści się. Raczej powiedz mi jak dawno temu wyrzuciłeś pamiątkę swojej biednej mamy?
- Dwanaście lat temu, przypominam to sobie dobrze.

Ojciec Sergiusz zadrżał. Włożył rękę do kieszeni i wyciągnął z niej swój różaniec. - To jest koronka mojej matki! - krzyknął chory. Chwycił ją w obie ręce i całował długo, płacząc przy tym jak małe dziecko.
Także ojcu Sergiuszowi oczy napełniły się łzami. Dwanaście lat... Boże drogi za pośrednictwem małego, starego różańca...

                                                                       Enzo Netti


Różaniec

Część I - Tajemnice radosne:

1. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie matką Jezusa Chrystusa.
Oto ja służebnica Pańska (Łk 1,38)

2. Maryja nawiedza św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela, w Ain Karim.
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1,49)

3. Jezus Chrystus rodzi się w Betlejem.
Narodził się nam Zbawiciel (Łk 2,11)

4. Józef i Maryja ofiarują Jezusa w świątyni.
Przynieśli dziecię... aby je przedstawić Panu (Łk 2,22)

5. Józef i Maryja odnajdują dwunastoletniego Jezusa nauczającego w świątyni.
Powinienem być w domu Ojca mego (Łk 2,49)


Część II - Tajemnice bolesne:

1. Jezus Chrystus modli się przed męką w Ogrójcu.
Ojcze, nie moja, ale Twoja wola... (Łk 22,42)

2. Jezus Chrystus przyjmuje kaźnię biczowania.
Spadła nań chłosta zbawienna dla nas (Iz 53,5)

3. Jezus Chrystus przyjmuje koronę cierniową.
Oto wasz król (J 19,14)

4. Jezus Chrystus niesie krzyż.
On się obarczył naszym cierpieniem (Iz 53,4)

5. Jezus Chrystus umiera na krzyżu.
On był przebity za nasze grzechy (Iz 53,5)


Część III - Tajemnice chwalebne:

1. Jezus Chrystus zmartwychwstaje trzeciego dnia.
Jestem z wami, ...aż do skończenia świata (Mt 28,20)

2. Jezus Chrystus wstępuje do nieba.
Ojcze, ... uwielbiaj Syna swego (J 17,1)

3. Duch Święty zstępuje na apostołów zgromadzonych w wieczerniku.
Idźcie na cały świat (Mk 16,13)

4. Matka Boża zostaje wzięta do nieba.
Błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1,42)

5. Matka Boża zostaje ukoronowana na królowę nieba i ziemi.
Wejrzał Bóg na uniżenie sługi swojej (Łk 1,48)


Części Różańca Św. odmawia się:

Radosne: w poniedziałki i czwartki
Bolesne: we wtorki i piątki
Chwalebne: w środy, soboty i niedziele.


                                                                               M.B.