PIOTRSKARGA.PL

 

Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o aktualizacjach i zmianach na stronach naszego serwisu prosimy o wpisanie adresu e-mail

 
NASZ RUCH NIE JEST PARTIĄ POLITYCZNĄ, ANI TEŻ NIE JEST POWIĄZANY Z KTÓRYMKOLWIEK Z ISTNIEJĄCYCH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
 
       

Rada Europy: deklaracja ograniczająca stosowanie klauzuli sumienia

Zgromadzenie Rady Europy zamierza uregulować kwestię klauzuli sumienia lekarzy. W projekcie deklaracji na ten temat można przeczytać, że medycy nadużywają sprzeciwu sumienia i nie chcą wykonywać „zabiegów” aborcji, dlatego też władze poszczególnych państw powinny wprowadzić odpowiednie regulacje.

Projekt deklaracji został przygotowany przez parlamentarzystkę z Wielkiej Brytanii Christine McCafferty, która zasiada w komitecie ds. społecznych, zdrowia i rodziny Rady Europy. Dokument wzywa do „ustanowienia kompleksowych i jasnych ram prawnych oraz politycznych dotyczących praktykowania sprzeciwu sumienia przez pracowników służby zdrowia” oraz ustanowienia skutecznego mechanizmu nadzoru wraz z procedurą odwoławczą od decyzji lekarzy.

Zgodnie z wytycznymi dokumentu, lekarzy powinno zobowiązać się do zapewnienia pacjentom informacji nt. „wszystkich dostępnych metod leczenia” i do wystawiania odpowiednich skierowań na leczenie wybrane przez pacjenta. Ponadto, w przypadkach nagłych oraz w sytuacji, gdy skierowanie do innego medyka nie będzie możliwe, lekarz, który sprzeciwia się jakiejś metodzie leczenia, powinien być prawnie zobowiązany do jej zapewnienia, nawet wbrew własnej woli.

Projektodawcy deklaracji chcą, aby na sprzeciw sumienia pozwalać jedynie osobom indywidualnym a nie całym instytucjom. Tym samym szpitale i kliniki katolickie nie mogłyby powoływać się na sprzeciw sumienia z samej zasady.

W projekcie deklaracji zwrócono uwagę na to, że problem sprzeciwu sumienia szczególnie dotyczy tzw. zdrowia reprodukcyjnego. Projektodawcy deklaracji chcą także ograniczać prawo lekarzy do odmowy wystawiania recept na środki antykoncepcyjne i poronne oraz kierowania i przeprowadzania badań prenatalnych.

Projekt deklaracji będzie omawiany na najbliższej sesji plenarnej Zgromadzenia Rady Europy, która rozpocznie się jesienią.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Zobacz także:

 
poloniachristiana
Lepanto
 
 
Ukazał się 29. jubileuszowy numer "Rycerza Lepanto"
Czytelnicy znajdą w nim m. in. artykuły:
  • Szkoła Rycerska przy Instytucie im. Ks. Piotra Skargi
  • Z życia sekcji
  • Śp. Rafał Serafin - tak go zapamiętałem
  • Siedzący Byk katolikiem
  • Pistolety maszynowe Mors i MKPS
Numer 102,
wrzesień/październik 2018 r.
  • Ziemia naszego Zbawiciela