PIOTRSKARGA.PL

 

Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o aktualizacjach i zmianach na stronach naszego serwisu prosimy o wpisanie adresu e-mail

 
NASZ RUCH NIE JEST PARTIĄ POLITYCZNĄ, ANI TEŻ NIE JEST POWIĄZANY Z KTÓRYMKOLWIEK Z ISTNIEJĄCYCH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
 
       

Abp Hoser o kontrowersjach wokół Komunii św. dla polityków popierających in vitro

Podczas procesji Bożego Ciała Abp Henryk Hoser odniósł się do niedawnego Komunikatu Rady KEP ds. Rodziny nt. in vitro. - Kto jest w stanie grzechu ciężkiego, a więc świadom, że popełnia zło, jest również wolny w swoich działaniach i wie że zło jest wielkie, wówczas nie może przystępować do Stołu Pańskiego – powiedział hierarcha.

"Ten komunikat jest tylko zasygnalizowaniem problemu, konieczne są dalsze wyjaśnienia. On sygnalizuje tylko, że kto jest w stanie grzechu ciężkiego, a więc świadom, że popełnia zło, jest również wolny w swoich działaniach i wie że zło jest wielkie, wówczas nie może przystępować do Stołu Pańskiego, ale określenie, kto jest w stanie grzechu ciężkiego jest wyzwaniem do ukazania warunków, w których to się dokonuje. Te warunki możemy poznać i duszpasterze je przypomną" – zaznaczył abp Hoser.

Kilka tygodni temu Rada Episkopatu ds. Rodziny przypomniała nauczanie Koscioła o godnym przystępowaniu do Stołu pańskiego.

"Kościół od zawsze broni najsłabszych, a zwłaszcza całkowicie bezbronnych, jakimi są dzieci poczęte" – napisali biskupi. - Ci, którzy je zabijają, i ci, którzy czynnie uczestniczą w zabijaniu, bądź ustanawiają prawa przeciwko życiu poczętemu, a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stają w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego i nie mogą przystępować do Komunii świętej, dopóki nie zmienią swojej postawy".

Była to reakcja na doniesienia o przyjmowaniu komunii św. przez polityków publicznie KONTESTUJĄCYCH nauczanie Kościoła o ludzkim życiu.

Krytykę mediów, które zaatakowały biskupów z Rady uwiarygodnili kanoniści: ks. Sobański i ks. Longchamps de Berier.

"Nie można prosto powiedzieć, że niszczenie embrionów, które jest oczywiście zabijaniem, ale nie jest aborcją, podpada pod analogiczne kary kościelne, jakie pociąga za sobą aborcja" – bronił łagodniejszej postawy Kościoła ten ostatni. "Żadna Rada Episkopatu nie ma prawa do wydawania deklaracji o charakterze doktrynalnym. W świetle konstytucji apostolskiej „Apostolos suos” o Konferencjach Episkopatu, jak i w świetle Statutu Konferencji Episkopatu Polski, deklarację doktrynalną wydać może tylko Konferencja Episkopatu, spełniając warunek jednomyślności" – przypomniał.

"To stwierdzenie jest błędną interpretacją kanonicznego pojęcia aborcji. – polemizował z tym stanowiskiem ks. P. Steczkowski z UJ. "W kanonicznym prawie karnym przez aborcję rozumie się zabicie płodu ludzkiego w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek czasie od momentu poczęcia. Tak więc każde zniszczenie ludzkiego embrionu w świetle prawa kanonicznego jest aborcją!"

Tłumaczenie na język polski kanonu 1398 KPK jest nieścisłe - łacińskie "abortum" przetłumaczono na "przerwanie ciąży", a prawo kościelne odnosi je do "zabicia płodu ludzkiego w jakiejkolwiek postaci" i na jakimkolwiek etapie rozwoju od momentu poczęcia. Zagnieżdżenie w macicy nie jest wyjątkową cezurą.

Kanon 1398 stanowi: "Kto powoduje przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku podlega ekskomunice wiążącej z mocy samego prawa". Dokument kościelny Dignitas Personae w pkt 23 doprecyzowuje: "stosowanie środków "przechwytujących" i przeciwciążowych wchodzi w zakres grzechu aborcji i jest poważnie niemoralne."

Rada nie wypracowywała doktryny w imieniu episkopatu, ale zaprezentowała istniejące opracowania Stolicy Apostolskiej - oświadczył bp Ignacy Dec.

Źródło: Kosciol.pl

Zobacz także:

 
poloniachristiana
Lepanto
 
 
Ukazał się 29. jubileuszowy numer "Rycerza Lepanto"
Czytelnicy znajdą w nim m. in. artykuły:
  • Szkoła Rycerska przy Instytucie im. Ks. Piotra Skargi
  • Z życia sekcji
  • Śp. Rafał Serafin - tak go zapamiętałem
  • Siedzący Byk katolikiem
  • Pistolety maszynowe Mors i MKPS
Numer 102,
wrzesień/październik 2018 r.
  • Ziemia naszego Zbawiciela