Człowiek - wynik ślepego przypadku czy zamysłu Bożego?

Media polskie skąpo donoszą o sporze toczącym się między zwolennikami tzw. teorii inteligentnego projektu (Inteligent Design) a obrońcami neodarwinizmu. A tymczasem idzie o podstawowe zasady. O obalenie panoszącego się blisko od 150 lat we wszystkich sferach życia ewolucjonizmu (źródła wszelkiej poprawności), uzurpującego sobie prawo do twierdzenia, jakoby naukowo zostało udowodnione, że Boga nie ma.

[…]

Czytaj dalej: http://www.piotrskarga.pl/ps,210,5,0,1,I,informacje.html

Zobacz także: