Vanneste jednak nie siał "mowy nienawiści"

Deputowany Christian Vanneste z UMP (Unii na rzecz Ruchu Ludowego) miał prawo wyrazić opinię, że uznanie homoseksualizmu za normalną zasadę byłoby groźne dla ludzkości. Tak orzekł francuski sąd kasacyjny. W uzasadnieniu sąd wskazał na prawo do wolności słowa. Sprawa Vanneste'a, oskarżanego przez organizacje gejowskie o "mowę nienawiści", znalazła swój finał po czterech latach.

Francuski sąd kasacyjny anulował wyrok sądu w Lille wydany w stosunku do Christiana Vanneste'a, który sprzeciwiał się uchwaleniu prawa z 30 grudnia 2004 r. wprowadzającego kary za słowną obrazę homoseksualistów i homofobię w sposób analogiczny do obelg i dyskryminacji rasistowskiej lub seksualnej.

W wywiadzie udzielonym lokalnemu dziennikowi "Voix du Nord" (Głos Północy) Vanneste wyjaśniał, że głosował przeciw tej ustawie, ponieważ homoseksualność jest czymś podrzędnym w stosunku do heteroseksualności i gdyby ją uznać za normalną i uniwersalną zasadę, to byłoby to groźne dla ludzkości. Na te słowa zareagowały trzy stowarzyszenia homoseksualistów, które podały Christiana Vanneste'a do sądu, zarzucając mu "mowę nienawiści". W styczniu 2006 r. sąd karny w Lille przyznał im rację i skazał byłego nauczyciela filozofii na grzywnę w wysokości 3 tys. euro i wypłacenie po 2 tys. euro każdej z organizacji homoseksualnych tytułem odszkodowania. 25 stycznia 2007 r. sąd apelacyjny w Douai potwierdził tę decyzję.

Christian Vanneste odwołał się do sądu kasacyjnego, który wbrew życzeniom prokuratora kilka dni temu anulował decyzję sądu apelacyjnego. W uzasadnieniu swojego wyroku sąd stwierdził m.in., że "o ile sporne wypowiedzi, które zostały przedstawione w czasie debaty nad głosowaniem prawa z 30 grudnia 2004 r., mogły urazić wrażliwość pewnych osób homoseksualnych, o tyle ich zawartość nie przekracza limitów wolności wypowiedzi". […]

źródło: Nasz Dziennik, 21.11.2008.

Zobacz także: