Ministerstwo Edukacji a sekciarski hinduizm

(fragmenty artykułu Transcendentalna Medytacja w szkołach? ks. Dr Aleksandra Posackiego)

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na stronach internetowych swojego czasopisma edukacyjnego "Trendy" bezkrytycznie propaguje sekciarską i pseudonaukową ideologię, zwaną "Idealną Edukacją", będącą przykładem uproszczonego i okultystycznego hinduizmu lub zdeformowanej jogi, przetworzonych w tyglu ideologii znanej od lat na świecie sekty, jaką jest Transcendentalna Medytacja. Zastosowanie TM przez uczniów w połączeniu z techniką TM-Sidhi zawierającą tzw. jogiczne latanie ma sprawić, że umysł staje się inteligentniejszy i bardziej kreatywny. Tymczasem igranie ze zjawiskami paranormalnymi może oznaczać zaburzenia psychiczne czy otwarcie na opętanie.

Maharishi Mahesh Yogi, twórca Transcendentalnej Medytacji, z czasem zrozumiał, że należy jego własną wersję zmodyfikowanego i uproszczonego hinduizmu (ale zachowującą istotne zręby tej orientalnej wizji świata) przystosować do zachodniej kultury, odwołując się do nomenklatury naukowej, a właściwie konstruując w tym kontekście swoistą pseudonaukową nowomowę, która ostatecznie zwiodła wielu. Po rozstaniu z Beatlesami, którzy okresowo propagowali jego metodę, przydając mu sławy i pieniędzy, Maharishi odwrócił się zasadniczo od zmiennych i kapryśnych gwiazd, kierując się ku bardziej stabilnemu i jeszcze bardziej prestiżowemu światu nauki, który rzekomo miał poprzeć jego metodę i tym samym ułatwić mu globalną ekspansję w całym świecie, we wszystkich sektorach kultury, biznesu i polityki.

"Centralny Ośrodek Okultystycznych Ideologii"

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli istnieje od 1991 roku. Jest publiczną instytucją edukacyjną powołaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Dyrektora CODN powołuje minister edukacji. Według własnej autoprezentacji CODN, podstawą jego "działania jest uznanie kluczowej roli nauczyciela w budowaniu społeczeństwa wiedzy i przeświadczenie, że jest on osobą uczącą się przez całe życie". Czytamy dalej: "Naszym najważniejszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym. Osiągamy cele, łącząc w innowacyjnych działaniach wiedzę naukową z praktyką edukacyjną. Opracowujemy i realizujemy koncepcje edukacyjne, programy, szkolenia, badania, analizy i prognozy.

Prowadzimy działalność wydawniczą, tworzymy i rozwijamy system informacji pedagogicznej". Rzeczywiście nie jest to gołosłowne.

Organem wydawniczym CODN jest dwumiesięcznik, internetowe pismo edukacyjne o nazwie "Trendy". Redaktorem naczelnym jest mgr Teresa Kosiarek, która reprezentuje Pracownię Informacji Pedagogicznej CODN odpowiedzialną za tworzenie krajowego systemu informacji oświatowej.

Pisze ona we wstępie: "Poszukujących Czytelników z pewnością zainteresuje również artykuł Andrzeja Michałowskiego, który upowszechnia mało znany jeszcze w polskiej oświacie program stymulowania rozwoju ucznia i efektywnego uczenia poprzez rozwijanie samoświadomości ucznia. Efekty są na Zachodzie tak znaczące, że program nazwano Idealną Edukacją".

Teresa Kosiarek nie pisze, że chodzi o TM (co przedstawię poniżej, analizując pokrótce artykuł Michałowskiego). Może jednak z racji młodego wieku czy jedynie magisterskich kompetencji po prostu nie wie? Ale raczej nie chce, by ten fakt rzucał się w oczy, bo przecież chyba dobrze zna treść artykułu. Sprawa jest jednak zbyt poważna i bulwersująca, aby przejść nad nią do porządku dziennego. Nie chodzi bowiem o prywatną inicjatywę w jakiejś szkółce, ale o działalność publicznej instytucji, która do tego ma być wzorcowa dla innych.

Okazuje się, że chodzi tu głównie o Transcendentalną Medytację, która jest określana na innym serwerze jako Idealna Edukacja, prowadzonym przez niejakie Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji. Jakie tu są związki? Co oznacza pojęcie Idealnej Edukacji? Jak się bowiem okazuje, strona internetowa Idealnej Edukacji jest pełnym i wielowymiarowym wykładem uproszczonego i okultystycznego hinduizmu lub zdeformowanej jogi, przetworzonych w tyglu ideologii znanej od lat na świecie sekty, jaką jest Transcendentalna Medytacja, od początku popieranej przez okultystów i psychotroników w Polsce.

[…]

Okultyzm nie był wcześniej obcy działalności CODN, który wcześniej podpadł ministrowi Giertychowi z racji poprawnych politycznie gestów afirmacji postaw homoseksualnych. Tym razem problem parareligii i okultyzmu wychodzi na plan pierwszy. Pismo "Trendy" w swojej Galerii Pedagogów propaguje jako gwiazdę Rudolfa Steinera, neognostyckiego myśliciela, wywodzącego się z ezoterycznej tradycji różokrzyżowej (J. Prokopiuk), a jednocześnie spirytysty, przywołującego demony w kluczu własnego systemu "demonozofii" oraz inspirującego się religią hinduistyczną, który - podobnie jak Maharishi - również posiadał globalistyczne plany totalnej przemiany społeczeństwa. W podobny sposób CODN propaguje globalną i totalitarną misję Maharishiego, popierając jego religijno-okultystyczną ideologię oraz jego misjonarzy, skrywających swoje prawdziwe cele i oblicza.

[…]

źródło: Nasz Dziennik, 24.10.2008.

Zobacz także: