Świat milczy, gdy giną chrześcijanie

(fragmenty wywiadu z ks. Waldemarem Cisłą)

[…] Zostały spalone niezliczone kościoły, konwenty, szkoły katolickie w Rourkela i w Madhupur. W wioskach Mandakia i Batingia pomieszczenia wspólnot chrześcijańskich zostały wysadzone w powietrze. Kapłani i siostry schronili się w domach swoich parafian. W czasie, gdy nienawiść fanatyków wzrastała, przekładając się na brutalne ataki w regionie Sundargarh, Konferencja Episkopatu Indii napisała list do prezydenta Indii i jego rządu z apelem, aby wysłali wojsko do ochrony bezbronnych cywilów oraz przeprowadzili śledztwo w tej sprawie. Jednak nic to nie dało. Nadal ta tragedia nie ma końca. W miejscowościach: Mangalore, Udupi, Chikmalagur (stan Karnataka, południowo-zachodnia część kraju), fundamentaliści zniszczyli w jednym tylko dniu (14 września br.) ponad 20 kościołów. Pogromy antychrześcijańskie trwają , a władze, policja i urzędnicy lokalni nie robią nic w obronie chrześcijan. Ostatnio zniszczono m.in. klasztor Klarysek i jego kaplicę, sprofanowano Najświętszy Sakrament, pobito wiernych. Ataki zaplanowano na długo przedtem, w związku z czym istnieje podejrzenie, że policja o wszystkim wiedziała. Dochodzi także do ataków samych policjantów na chrześcijan. Atmosfera nienawiści sięga zenitu. Ludzie powiązani z BJP chcą wprowadzić prawo przeciwko konwersjom, jeśli to się uda, śladowe resztki wolności religijnej zanikną pod oficjalnym zakazem głoszenia Chrystusa i przyjmowania Go jako swego Zbawiciela.
Takie są fakty, pozostaje pytanie, co my z tym zrobimy? Pozostawimy te wiadomości dla siebie czy wyrazimy głośny sprzeciw? Akcje antychrześcijańskie nie dotyczą jednego stanu, ale coraz większej liczby stanów republiki federacyjnej, jaką są "demokratyczne" Indie.

[…] Można tutaj odnaleźć niemal identyczną sytuację jak ta, która przez wiele lat miała miejsce w Sudanie. Tam przecież na oczach świata dokonywano ludobójstwa, ale ze względu na poważne interesy ekonomiczne wielkich koncernów naftowych i dzięki ich naciskom świat milczał. Nie zmieniły tego dramatyczne dane, że do połowy 2006 roku konflikt pochłonął ponad 200 tys. ofiar! Pewne paralele można zauważyć i w tej sytuacji, którą teraz mamy w związku z Indiami. W Europie, która w zdecydowanej większości opiera swe prawa wolnościowe na zdobyczach rewolucji francuskiej, gdzie postulaty wolności, równości i braterstwa był wypisane na sztandarach, i szczyci się z tego, nie ma jakiejś zdecydowanej reakcji na wydarzenia w Indiach. Inaczej jest, jak sprawa dotyczyć ma jakichś "swoich" interesów. Jak wybiórcza jest ta, łatwa do zauważenia w dzisiejszych kręgach lewicowych, chociażby w Parlamencie Europejskim, mentalność! Wydawana jest np. głośna rezolucja potępiająca Kościół katolicki za obronę najbardziej bezbronnych. Jednak tam, gdzie nie chodzi o "naszych", tam Parlament Europejski milczy. A jak wiemy, trudno podejrzewać PE o sprzyjanie katolikom.

[…]- Rejony, gdzie walczy się z wyznawcami Chrystusa, w zasadzie się bardzo nie zmieniają. Lepiej sytuacja wygląda w Kambodży, Nepalu, na Kubie, w Libii. Zdecydowanie gorzej jest oczywiście w Indiach, Chinach, Sudanie, Egipcie, Korei Północnej, Zimbabwe, ale także w Hiszpanii czy na Białorusi. Nadal bez zmian chrześcijanie są prześladowani w Nigerii, Pakistanie, Wenezueli, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Izraelu czy Iraku.

[…]

źródło: Nasz Dziennik, 20-21.09.2008.

Zobacz także: