Chłodny wiatr zimnej wojny

Pod takim tytułem opublikowało swój komentarz do konfliktu gruzińskiego Amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności - TFP. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z politycznych, ekonomicznych i militarnych konsekwencji minionych wydarzeń. Jednak TFP przypomina, że nie jest to jedyny sposób patrzenia na sprawę. We fragmencie zatytułowanym Cienie Fatimy pisze:

"Implikacje rosyjskiego posunięcia dotyczą nie tylko sąsiednich krajów. Przywodzą na myśl groźby dla światowego pokoju, wspomniane przez Matkę Bożą w Fatimie.
Po chłodnym wietrze zimnej wojny widać, że rosyjskie niebezpieczeństwo, które zdawało się być tak odległe po upadku muru berlińskiego, znów powróciło. Przestroga fatimska o błędach Rosji mających rozprzestrzenić się na cały świat, okazuje się kolejny raz aktualna - tak jak całe orędzie Matki Bożej."

źródło: www.tfp.org

Zobacz także: