Bogini Gaja przeciwko Bogu chrześcijańskiemu

Tym razem o sprawie ekologii. Zachęcamy do przeczytania pełnych wersji poniższych artykułów i innych o tej tematyce w kolejnym numerze "Polonia Christiana".

Bogini Gaja przeciwko Bogu chrześcijańskiemu
Rozmowa z Antoniem Gasparim

Riccardo Cascioli i Antonio Gaspari, autorzy wydanej we Włoszech książki Kłamstwa ekologistów 2, przedstawiają dane, liczby i informacje demaskujące fałszywe alarmy ekologistów - "proroków nieszczęścia". Pojęcia takie, jak: zrównoważony rozwój, ekologia, bomba demograficzna, wyczerpywanie się zasobów, natura jako dobro ważniejsze niż człowiek, rozwój i zanieczyszczenie środowiska zostały wyjaśnione w swoim właściwym znaczeniu. Autorzy pokazują między innymi, jak słuszne idee ekologiczne zostały wypaczone koncepcją nihilizmu antropologicznego, według której człowiek jawi się jako rak toczący planetę, a natura to bogini Gaja, której należy oddawać cześć.

Czy mógłby Pan wymienić najczęściej powtarzane kłamstwa ekologistów?

- Jest ich ogromnie dużo. Wystarczy powiedzieć, że żadna z prognoz Światowego Raportu o Stanie Planety autorstwa World Watch Institute nie sprawdziła się, dzięki Bogu, a wszystkie one były katastroficzne. Podam kilka przykładów. Przez dziesięciolecia mówiono, że wzrost demograficzny jest groźniejszy od bomby atomowej. Przewidywano, iż liczba ludności świata osiągnie 8 miliardów w 2000 r. Tymczasem problemem, z jakim się dzisiaj zmagamy, jest ujemny przyrost naturalny.

[…]

Ekosocjalizm globalny

Obrona środowiska naturalnego to nieprzerwanie dyżurny temat w mediach. Mówi się w katastroficznym tonie o "efekcie cieplarnianym", "globalnym ociepleniu", "wyczerpaniu zasobów planety". Stoimy wobec kwestii ściśle naukowych czy też będących wynikiem ideologicznej propagandy? Podejrzenie rodzi się wówczas, kiedy jako sprawcy ekologicznych problemów wytykane są palcem kraje "bogate". Mają one bowiem narzucać innym kapitalistyczny model rozwoju, z którego należałoby zrezygnować. Dokładnie tak, jak chciała tego ideologia komunizmu.

Według starej koncepcji marksistowskiej, rewolucję powinni wywołać proletariusze w proteście przeciwko kapitalistycznemu społeczeństwu burżuazyjnemu, które ich dyskryminowało. Miała to być więc tak zwana walka klas.

Ale już w latach 30. ubiegłego wieku lewicowi myśliciele, tacy jak Antonio Gramsci i niemieccy przedstawiciele tzw. szkoły frankfurckiej, zaczęli wybiegać poza marksizm, szkicując obraz tego, co z czasem przybrało formę postkomunizmu.

[…]

Źródło: "Polonia Christana", nr 3

Zobacz także: