Nowy Wielki Mistrz  Zakonu Kawalerów Maltańskich

(08-03-13)

Po raz drugi wielkim mistrzem Zakonu Kawalerów Maltańskich został Brytyjczyk. Na swoim posiedzeniu w rzymskiej siedzibie zakonu Rada Państwa wybrała dotychczasowego wielkiego przeora Anglii Fra Matthew Festinga na następcę zmarłego 7 lutego w Rzymie Fra Andrew Bertie. Festing jest 79. wielkim mistrzem w historii Zakonu Kawalerów Maltańskich – informuje KAI.

10 marca w warszawskiej katedrze polowej WP Prymas Polski Józef Glemp przewodniczył Mszy św. w intencji zmarłego Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Fra' Andrew Bertiego. W homilii abp Sławoj Leszek Głódź, przywołał postać zmarłego Fra' Andrew Bertie. "Pochodzenie książęce, wykształcenie nie przeszkadzały mu być blisko człowieka najbardziej potrzebującego, a także poszukującego Boga we współczesnym świecie. Pozostał człowiekiem skromnym, wielkiej kultury, ogromnego serca, zatroskania o sprawy Zakonu, któremu poświęcił całe swoje długie życie" – mówił abp Głódź.

Fra Andrew Bertie właśc. Andrew Willoughby Ninian Bertie urodził się 15 maja 1929 w Londynie. Był potomkiem hrabiów Lindsay i Abingdon. Z wykształcenia historyk, orientalista i afrykanista. Opanował 15 języków, przez pewien czas je wykładał. Kawalerem maltańskim był od 1956 roku. Pełnił w zakonie liczne funkcje, w tym wieceprzeora Wielkiej Brytanii. W 1981 roku złożył śluby wieczyste stając się kawalerem procesyjnym.

Od 1988 roku przez kolejne 20 lat był Wielkim Mistrzem Zakonu. Rezydował w Rzymie przy Via Dei Condotti, a jego posiadłość miała status eksterytorialny (zakon jest podmiotem suwerennym). Prezydent RP odznaczył go 10 maja 2007 roku Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego, znany powszechnie jako Zakon Maltański jest jednym z najstarszych zakonów katolickich i najstarszym zakonem rycerskim. Dewizą zakonu jest Tuitio fidei et obsequium pauperum (z łac. obrona wiary oraz służba ubogim). Polscy Kawalerowie i Damy zrzeszeni są w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Obecnie jest ich ok. 150.

W swojej historii Zakon Maltański posiadał oddziały zbrojne, mające na celu ochronę pielgrzymów i chorych w Ziemi Świętej, w późniejszym czasie także obronę cywilizacji chrześcijańskiej w Europie, w szczególności w basenie Morza Śródziemnego. Funkcja wojskowa Zakonu zakończyła się wraz z opuszczeniem Malty w roku 1798. Obecnie Zakon podtrzymuje i kultywuje swoją tradycję militarną.

Zakon Maltański prowadzi działalność charytatywną w kilkudziesięciu krajach. Prowadzi szpitale, centra medyczne, ambulatoria, domy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także hospicja dla nieuleczalnie chorych. W wielu krajach maltańskie grupy wolontariuszy udzielają pierwszej pomocy, prowadzą działalność społeczną, ratowniczą i pomoc humanitarną, także na terenach objętych działaniami wojennymi oraz obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Najważniejsze misje humanitarne Zakonu dotarły do: Kosowa, Macedonii, Mozambiku, obszaru Wielkich Jezior w Afryce, Turcji, Salwadoru i Indii. Od ponad 40 lat Zakon intensywnie wspomaga walkę z trądem i AIDS w krajach Trzeciego Świata.

Źródło: KAI

Zobacz także: