Kanada: Poligamia dozwolona; zasiłki dla każdej z żon muzułmańskich haremów

"Poligamia jest normalnym sposobem życia dla wielu Muzułmanów" - mówi Mamtaz Ali, prezydent Kanadyjskiego Stowarzyszenia Muzułmanów i rozwija swoją myśl: "A [kanadyjska prowincja] Ontario uznaje tego rodzaju religijne małżeństwa Muzułmanów oraz innych".

Mało tego, że uznaje: kandyjski płatnik funduje każdej z żon pokaźne zasiłki.

Kilkuset Muzułmanów mieszkających w Kanadzie żyje w związkach poligamicznych - czasami z całym haremem żon - i otrzymuje świadczenia społeczne na każdą z żon, przyznaje szczerze Mamtaz Ali, jednak dodaje, że według prawa, Muzułmanin może posiadać najwyżej cztery żony. W Kanadzie można z takiego układu nieźle żyć: średnia miesięczna wypłata na osobę wynosi 1500 dolarów. Pomnożona przez pięć daje 7 i pół tysiąca dolarów. Po co pracować, wystarczy mieć harem.

[...]

Źródło: www.bibula.com

Zobacz także: