Komunizm i liberalizm – dwaj bracia wrogowie

(fragmenty artykułu z Naszego Dziennika)

­ Ustrój komunistyczny […] występował w roli "mesjasza" […] zapowiadał ostateczne rozwiązanie wszystkich problemów dręczących ludzkość od początku świata. Była to wizja zbawienia na ziemi. Nie zwraca się uwagi na to, że przeciwny mu system jakim jest zachodni filozoficzny liberalizm i jego praktyczne zasady, mają ten sam fundament i ten sam cel.

[…]

W dyskusjach nad traktatem Unii Europejskiej wskazywano, że jego ideowym źródłem jest ateizm i stawianie człowieka na miejscu Pana Boga. Łączy go to z ideologią i wiarą komunizmu. […] Wspólnym celem komunizmu i liberalizmu jest też wiara w zbudowanie raju na ziemi, jako że inny według tych systemów nie istnieje. Wiara ta stanowi najgłębszą inspirację globalizmu, czyli dążenie do jednego, obejmującego cały świat państwa.

Liberalizm co prawda nie głosi programowej walki z religią, jak komunizm, milcząco jednak przyjmuje materialistyczne pojęcie człowieka. Na nim opiera swoje naiwne koncepcje wychowania, według których wystarczy wiedzieć, że jest złe, by tego nie czynić.

[…]

Liberalizm kontynuuje tworzenie "nowej moralności" rozpoczęte przez bolszewików. […] Ponad dwieście lat temu liberalizm przez rewolucję francuską rozpoczął proces, którego skutkiem jest spustoszona duchowo, starzejąca się, wymierająca i samobójcza Europa.

Źródło: Nasz Dziennik, 07.11.2007

Komentarz Krucjaty

Prof. Corréa de Oliveira w swym znakomitym dziele Rewolucja i Kontrrewolucja ukazał, że proces rewolucyjny stanowi jedność. Powyższe fragmenty są na to dowodami. Jeśli więc nienawidzimy rewolucji bolszewickiej i komunizmu, powinniśmy także nienawidzić dzisiejszego wrzenia spod hasła "zabronione jest zabraniać" i odpowiadać na nie prawdziwą, a zatem surową, postawą katolika.

Zobacz także: