Dyktatura homoseksualna poprzez Kartę

W artykule Karta niezgody Dziennik Polski informuje, że zgodnie z zasadami UE, prawo unijne jest nadrzędne wobec prawa krajowego w obszarach, które regulują traktaty. W związku z tym MSZ obawia się, że kiedy Karta Praw Podstawowych zyska rangę traktatu, ETS podważy polskie regulacje dotyczące rodziny i np. zmusi Polskę do wprowadzenia małżeństw homoseksualnych.

Niestety przedstawiciele Platformy Obywatelskiej chcą zaakceptować Kartę.

Tymczasem Stanisław Michalkiewicz przypomina w Naszym Dzienniku, że referendum w sprawie Karty jest konieczne, ponieważ chodzi tu o formalne zrzeczenie się suwerenności politycznej, która według art. 4 ust. 1 Konstytucji RP przysługuje tylko Narodowi - nie Sejmowi, Senatowi, Zgromadzeniu Narodowemu czy nawet prezydentowi. Zatem decyzję musi podjąć naród, a dokonuje się to właśnie poprzez referendum.

Źródło: Dziennik Polski, 02.11.07; Nasz Dziennik, 02.11.07

Zobacz także: