Stulecie Skautingu

Międzynarodowy ruch skautowski obchodzi 100-lecie istnienia. Z tej okazji 200-osobowa delegacja skautów z różnych krajów Europy uczestniczyła w tradycyjnych uniformach w środowej audiencji ogólnej 1 sierpnia w Auli Pawła VI w Watykanie. Dziś również o godz. 8.00 rano według czasów miejscowych skauci na całym świecie odnowili swoje przyrzeczenia - informuje KAI.

100-lecie istnienia tego ruchu, obejmującego dziś ok. 28 mln osób, obchodzone jest na całym świecie 1 sierpnia. W tym dniu w 1907 rozpoczął się pierwszy obóz zorganizowany dla grupy młodych ludzi przez Anglika Roberta Stephensona Baden-Powella (1857-1941), obdarzonego w 1929 przez króla tytułem lorda Gilwellu. Ten właśnie dzień przyjmuje się umownie za narodziny nowego ruchu.

Jego założyciel sam był barwną postacią. Urodził się 22 lutego 1857 w Londynie. Wcześnie wstąpił do armii brytyjskiej i wykazując duże zdolności wojskowe doszedł do stopnia generała. Służył w brytyjskich jednostkach zbrojnych i policyjnych, a także w wywiadzie. Ponieważ na Wyspach panował pokój, on sam, podobnie jak wielu innych żołnierzy i dowódców sprawdzało swą wiedzę i umiejętności praktyczne w wojnach toczonych w koloniach.

Również Baden-Powell został wysłany na jeden z takich frontów - do Afryki Południowej, gdzie miejscowi Burowie - potomkowie osadników holenderskich walczyli o niepodległość z Anglikami. Przyszły twórca skautingu w latach 1899-1900 dowodził obroną miasta Mafeking. Utworzył tam wtedy oddziały pomocnicze, złożone z młodych chłopców, których nazwał skautami - po angielsku scout, czyli wywiadowcami, zwiadowcami, szperaczami. Właśnie zdobyte wówczas doświadczenia pracy z młodymi ludźmi i wychowywania ich w pewnych wartościach przyczyniły się do zorganizowania w 1907 wspomnianego obozu, który dał początek skautingowi. Pierwszą drużynę skautową utworzył on w rok później.

Nowa idea bardzo szybko znalazła szeroki oddźwięk i naśladowców zarówno w samej Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami. Od razu też zaaprobowano nazwę ruchu, ale dla żeńskiej gałęzi ruchu przyjął się termin guides - przewodniczki.

Za swe zasługi Baden Powell został jeszcze w tymże 1907 roku awansowany do stopnia generała; w 1920 obwołano go naczelnym skautem świata, a w 1929 otrzymał tytuł barona Baden-Powella of Gilwell. Zmarł 8 stycznia w Nyeri w Kenii i tam został pochowany.

Celem skautingu jest wychowanie młodych ludzi do dzielności i rozwijanie w nich takich cech, jak sumienne wypełnianie obowiązków, gotowość pomocy innym i porozumienie między narodami. Ważną rolę odgrywa głoszona przez Baden-Powella zasada zakorzenienia w religii.

W Polsce do idei skautingu odwołują się w mniejszym lub większym stopniu niemal wszystkie istniejące w naszym kraju organizacje harcerskie: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Kręgi Instruktorskie im. Andrzeja Małkowskiego, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" i kilka innych.

źródło: KAI

Zobacz także: