Partie socjalistyczne są w wewnętrznym kryzysie lub odnoszą wyborczy upadek w większości krajów europejskich

Jeśli symboliczny upadek muru berlińskiego stanowił preludium groźnej dekady dla lewicy lat 90., to pierwsze lata XXI wieku zakończyły się kryzysem: pojęcia socjalizmu oraz państwa opiekuńczego, wyrażającego w pełni pojęcie socjalizmu, są w rękach zglobalizowanego świata. Tony Blair w piśmie The Economist mówi, że pojęcia prawica i lewica rozmyły się w dialektyce "globalności - nieglobalności". [...] Partie socjalistyczne nie mają nowych formuł. Do niedawnej klęski partii socjalistycznej w wyborach w Hiszpanii trzeba dodać tracenie na popularności partii socjalistycznej we Francji. W Wielkiej Brytanii partia socjalistyczna "nurkuje". Niemiecka SPD jest w cieniu. We Włoszech Prodi z trudem kontroluje swoją "barkę" z pomocą komunistów. W Skandynawii kryzys państwa opiekuńczego sprawia, że socjaliści nie mają nic do gadania. Mówiąc o partii socjalistycznej we Francji, trzeba dodać, że partia ta przeżywa największy kryzys od wojny o niezależność Algierii 1954 - 1962.

źródło: ABC Madrid, 04.06.2007
tłum. Leonard Przybysz i Grzegorz Pabijan

Zobacz także: