Sytuacja we Francji

Fragmenty artykułu "Wokół prezydentury"

[...] Teraz przyszła pora na próbę "ochrzczenia" walentynek. W parafiach organizuje się spotkania zakochanych par, koncerty. Działalność tego typu budzi jednak uczucia mieszane. Kościół, który tworzył tradycję, uznał się za pokonanego i nieśmiało próbuje podpiąć się pod "świeckie tradycje" wprowadzane na rynek przez wielki handel. Trudno tu mówić o modernizacji i przystosowywaniu się do świata. To raczej pełna kapitulacja chrześcijaństwa we Francji. [...]

Analfabetyzm na rogatkach

Francja staje się krajem analfabetów. Nauczyciele zajmują się polityką, protestami, strajkami, a uczniowie coraz gorzej się uczą. Wspólne badania dwóch uniwersytetów pokazały, że poziom znajomości języka francuskiego w ciągu 20 lat obniżył się na tyle, że współcześni uczniowie klasy V są na poziomie klasy II z 1987 roku. Chodzi o porównanie dyktand z końca lat 80. minionego wieku i z 2005 roku i liczby robionych w nich błędów. Wniosków jest kilka. Można mówić o obniżeniu poziomu nauczania czy nieefektywności nowych programów nauki języka. Wina też leży jednak w przemianach cywilizacyjnych. Nastąpiła "desakralizacja ortografii". Pisanie z błędami to przecież "choroba" (zjawisko znane także z Polski). Swoje znaczenie ma także wpływ emigrantów, bowiem sporo dzieci w szkołach nie wynosi znajomości francuskiego z domów. I wreszcie swój wpływ ma ewolucja języka, który w formie pisanej zanika i ogranicza się coraz częściej do języka komunikatu znanego z pisania e-maili lub sms-ów. [...]

źródło: Najwyższy Czas, 17.02.2007

Zobacz także: