Zakazana książka

"Atlas Stworzenia" - książka negująca teorię ewolucji Darwina, trafił wczoraj do części belgijskich szkół. Reakcja władz była natychmiastowa. Zabroniono nauczycielom korzystania z tej publikacji w pracy z uczniami. Wydana po francusku w Stambule książka tureckiego autora Adnana Oktara, znanego ze zwalczania teorii Darwina, wcześniej trafiła do placówek edukacyjnych we Francji. Teraz autor wysłał ją do szkół belgijskich. Oktar na 800 bogato ilustrowanych stronach swego podręcznika wyśmiewa założenia darwinizmu, dowodząc, że istnieją gatunki, które - wbrew teorii ewolucji - pozostały takie same przez miliony lat. Zamieszcza zdjęcia istniejących obecnie roślin i zwierząt, porównując je do odkrytych skamielin dawnych organizmów.

źródło: Nasz Dziennik, 24-25.03.2007

Zobacz także: