Polowanie na katolików

Jakie są relacje między odrzucającym zwierzchnictwo papieża Chińskim Kościołem Patriotycznym a wiernym Rzymowi Kościołem Podziemnym? Takie, jakie panują między kotem a myszą. Serwis "AsiaNews" informuje o zaplanowanej i właśnie realizowanej przez Związek Patriotyczny, czyli chiński Kościół oficjalny, krwawej kampanii mającej na celu zmuszenie katolików wiernych Ojcu Świętemu do zapisania się do Kościoła Patriotycznego. Na teren akcji wybrano podziemną diecezję Xiwanzi, ok. 300 km na północ od Pekinu.

Policja szuka księży podziemnych po domach, a złapanych zmusza do wstąpienia do Kościoła założonego przez chińskie władze. Niepodporządkowanie się poleceniom władz skutkuje wtrąceniem do więzienia. Tak ponad pół roku temu zniknął biskup pomocniczy diecezji Yao Liang. W obozach przebywa też dwóch kapłanów i 20 świeckich z liczącego 15 tys. wiernych Kościoła lokalnego. Laikat, który nie chce się podporządkować rozporządzeniom władz, często traci zatrudnienie.

Katolicy łączą ten wzrost natężenia prześladowań z toczącymi się negocjacjami Watykanu z Chinami. Związek Patriotyczny, czyli Kościół oficjalny, chce po prostu to porozumienie storpedować.

źródło: NIEDZIELA, 18.03.2007

Zobacz także: