Panama zawierzona Sercu Jezusowemu
Episkopat Panamy publicznie zawierza 11 stycznia kraj Najświętszemu Sercu Jezusa. W centralnej uroczystości w stolicy udział biorą wszyscy panamscy biskupi, nuncjusz apostolski oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa i laikatu. W parafiach natomiast organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu, by naród mógł się duchowo zjednoczyć w chwili zawierzenia ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Biskupi podkreślają, że panamski Kościół potrzebuje duchowej odnowy. Wyzwaniem dla tamtejszych katolików są także kwestie utwierdzania pokoju i sprawiedliwości społecznej.
Katolicy stanowią 80 proc. niespełna półmilionowej ludności Panamy.

źródło: www.oecumene.radiovaticana.org

Zobacz także: