Kryzys Europy, kryzys narodów
Nasz dzisiejszy rozmówca Pierre Manent sceptycznie ocenia perspektywy rozwoju zjednoczonej Europy. Jego zdaniem Europejczycy dali się porwać złudnej idei jedności rodzaju ludzkiego, którą miała uosabiać rozszerzająca się w nieskończoność Unia Europejska. Zjednoczona Europa oderwała się tym samym od swoich narodowych korzeni. "Kiedy przyglądamy się sposobowi, w jaki ta Europa powstawała po wojnie, od razu widać, że jej fundament stanowiły narody. Przez długi czas Europa i narody rozwijały się równolegle, nie sposób było tych procesów rozdzielić. A potem ta konwergencja znikła. Europa została porwana, zawłaszczona przez ideologiczny projekt świata bez granic, połączenia wszystkich mieszkańców ziemi w jedno uniwersalne ciało. Ten nowy europejski projekt miał się rozwijać w nieskończoność, odwracając się plecami do rzeczywistości narodowej i chrześcijańskiej przeszłości" (wytł. Krucjaty).
[...] Dokąd zmierza Europa? Przede wszystkim - twierdzi Manent - jest coraz bardziej skupiona na sobie i coraz mniej zdolna do działań na zewnątrz. "W imię polityki europejskiej, której można by sobie życzyć, ale która przecież tak naprawdę nie istnieje, wybieramy absolutną bierność. Rządy narodowe zinterioryzowały ideę europejską w zbyt słabym stopniu, by zbudować coś takiego jak Europa, ale wystarczająco, by osłabić poczucie narodowej odpowiedzialności". Jedyną nadzieją pozostaje odrodzenie polityczności na poziomie narodu, powrót do państwa narodowego jako demokratycznej formy instytucjonalnej: "Powinniśmy jak najszybciej skończyć z ideą, że jesteśmy wyposażeni wyższą świadomość polityczną i że już opuściliśmy stadium narodu. To jest idea rujnująca. Europę możemy budować wyłącznie w oparciu o narody. Pomysł na Europę bez granic prowadzi wprost do jej rozpadu".


źródło: DZIENNIK, 02.12.2006

Pierre Manent, filozof, historyk idei, profesor paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales. Jeden z najwybitniejszych badaczy zachodniej myśli politycznej. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika "Commentaire" oraz autor politycznych analiz publikowanych w "Le Figaro".
Zobacz także: