Plaga rozwodów we Francji
We Francji notuje się systematyczny wzrost rozwodów. W latach 50. tylko 2 proc. małżonków łamało przysięgę po wspólnym przeżyciu 5 lat. W latach 80. takich par było już 14 proc., a obecnie jest ich aż 19 procent.
Z badań wynika jednak, że oficjalnie zawarte małżeństwo chroni przed rozwodami. Osoby żyjące w tzw. wolnych związkach są o 60 proc. bardziej narażone na ich przerwanie niż pary związane aktem małżeńskim. Z przedstawionych danych wynika również, iż czynnikiem pozytywnie wpływającym na trwałość małżeństwa jest posiadanie potomstwa.
Badania wskazały też na bardzo dużą podatność na rozbicie związków osób w wieku do 20 lat. Okazało się jednak, że również małżeństwa zawierane w późnym wieku są szczególnie narażone na rozpad.
We Francji najczęściej o rozwody występują kobiety zajmujące stanowiska kierownicze. W mniejszym stopniu dotyczy to mężczyzn.
FLC


źródło: Nasz Dziennik, 24.11.2006

Zobacz także: