Meczetów więcej niż kościołów
FRANCJA. W ciągu minionych 30 lat wybudowano we Francji ok. dwóch tysięcy nowych meczetów. Odpowiada to mniej więcej liczbie kościołów katolickich wzniesionych w całym XX wieku we Francji – poinformował dziennik "La Croix".
Świątyń ewangelickich zbudowano w ostatnim trzydziestoleciu ok. tysiąca. Kościół katolicki posiada w dalszym ciągu ok. 45 tys. miejsc kultu – najwięcej spośród wszystkich wyznań i religii.
Francuska gazeta podkreśliła przy tej okazji, że wiele kościołów katolickich od dawna nie jest używanych dla celów kultu. Choć nie ma ogólnych danych na ten temat, "La Croix" przytacza informacje z diecezji Bayeux-Lisieux w Normandii: w 500 spośród 804 kościołów na jej terenie nie odprawia się nabożeństw. Podobnie dzieje się w innych diecezjach.


Źródło: Gość Niedzielny, 05.11.2006

Zobacz także: