Satanizm na gruzach laicyzmu
Pod takim tytułem, Nasz Dziennik opisuje problem satanizmu we Francji. Czytamy między innymi:
"Zlaicyzowana Francja coraz boleśniej doświadcza skutków wieloletniej walki z religią, głównie z chrześcijaństwem. Tylko w tym roku 15 młodych ludzi zwerbowanych przez satanistów popełniło samobójstwo. Rytualne morderstwa i niszczenie chrześcijańskich miejsc kultu to efekt oficjalnie uznanych przez państwo "zasad tolerancji". Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych twierdzi tymczasem, że nie może ujawnić informacji o rozmiarach procederu, zaś międzyresortowa Komisja ds. Walki z Odchyleniami Sekciarskimi (Miviludes) zapewnia, że nie ma danych na ten temat, choć prowadzi monitoring tego zjawiska. Thomas Grimaux, znany katolicki dziennikarz i autor książek dotyczących ataków na chrześcijaństwo, uważa, że rocznie dochodzi do kilku rytualnym morderstw."
W wywiadzie, Grimaux twierdzi, iż ma miejsce polityka ignorowania chrześcijaństwa. Satanizm niszczy chrześcijańskie symbole wiary jak kościoły czy cmentarze, lecz we Francji prawie nikomu to nie przeszkadza. I to jest właśnie pośrednia walka z chrześcijaństwem jaką prowadzi republika. Z kolei, kiedy dochodzi do ataków na synagogi wie o tym natychmiast cała Francja i są reakcje rządowe. Natomiast, Kościół we Francji zszedł do zakrystii i uważa to za dobrą rzecz, a wpływowe tytuły należą do "katolewicy". Jako przyczynę szerzenia się satanizmu, Grimaux podaje pustkę duchową młodzieży. Konsumpcyjny model życia nie wystarcza by nadać mu sens. Autor sądzi, iż Halloween jest inicjacją dzieci w ideologię satanizmu. Zauważa fakt, że w USA wiele satanistycznych organizacji uznało rytualnie 31 października za "dzień szatana".


Źródło: Nasz Dziennik, 28-29.10.2006

Zobacz także: