W Domu Wojny
[...] Jakiś gorliwiec turecki zażądał aresztowania Papieża, gdy przybędzie do Turcji. Nie słychać jednak ze strony muzułmanów głosów oburzenia z powodu zabójstwa 65-letniej siostry Leonelli Sgorbati, służącej biednym w somalijskim Mogadiszu. Wydaje się, że gwałtowność reakcji w wielu częściach świata muzułmańskiego usprawiedliwiła niepokój Papieża co do roli przemocy w islamie.
[...] Trudno zaprzeczyć, iż islam rozprzestrzeniano najczęściej siłą. [...] W wyniku zbrojnych podbojów pod panowanie kalifów dostały się chrześcijańskie wówczas metropolie, takie jak Aleksandria, Damaszek czy Antiochia. W następnych stuleciach kalifowie podbili resztę północnej Afryki oraz dużą część Hiszpanii, a muzułmańscy Turcy zdobyli chrześcijańską Azję Mniejszą, Bałkany i w XVII wieku doszli do Wiednia. Rekonkwista Hiszpanii i krucjaty były więc odpowiedzią na ekspansję zbrojną islamu.
[...] Problemem jest islamski terroryzm, dążenie do szariatu i szkoły koraniczne w niektórych radykalnych państwach muzułmańskich, gdzie uczy się przede wszystkim nienawiści do świata niemuzułmańskiego, tym silniejszej, im słabsza jest wiedza o tym świecie przekazywana uczniom. Czy to jest jeszcze religia, czy może już ideologia nienawiści?
[...] Mało kto w Europie zdaje sobie sprawę z tego, że mieszka w Domu Wojny (Dar al-Harb). Tak muzułmanie nazywają ziemie, na których trwa walka o nawrócenie na islam. Muzułmański duchowny z Kataru, Jusuf al-Karadawi, mówi, że "wedle ustaleń prawa islamskiego krew i własność ludzi z Dar al-Harb nie podlegają ochronie. Ponieważ walczą z muzułmanami i są wobec nich nieprzyjaźni, stracili prawo do ochrony własnej krwi i własności". [...]


Źródło: Gość Niedzielny, 08.10.2006

Zobacz także: