Wirtualne jedzenie
Dziennik "Metro" ekscytuje się rzekom± możliwo¶ci± ODBYCIA SPOWIEDZI I UCZESTNICTWA WE MSZY PRZEZ INTERNET. Pisze, że przybywa parafii, które transmituj± swoj± niedzieln± liturgię. "Gdy dwa lata temu pierwsi parafianie, zamiast i¶ć w niedzielę do ko¶cioła, logowali się na parafialnej stronie, ci bardziej konserwatywni wierni pukali się w czoło" - napisała gazeta.
Konserwatywni wierni mog± dalej spokojnie się pukać. SpowiedĽ i Msza przez Internet s± tak samo ważne jak obiad zjedzony za po¶rednictwem transmisji telewizyjnej. Smacznego!


¬ródło: Go¶ć Niedzielny, 27.08.2006

Zobacz także: