Oddajcie to nasze!
Prawo własności jest jedno - jak się ukradło,
to trzeba oddać
[...] "Minęło już 60 lat od dnia 3 stycznia 1946 r., czyli dekretu o nacjonalizacji przemysłu, i mimo, że w dekrecie tym jest napisane, iż od Polaków przejmuje się przemysł za odszkodowaniem, to do obecnej chwili nie wypłacono tego należnego nam odszkodowania. [...]
Prawo własności jest jedno - jak się ukradło, to trzeba oddać [...] Trzeba więc uchwalić takie prawo, by sprawiedliwość była w Polsce naprawdę. Oddać to, co ukradli, a pieniądze na to odebrać od tych wzbogaconych na naszej krzywdzie komunistów i ich potomków. Co stało się z kasą PZPR? Rakowski pokazał, jak wyprowadzają sztandar, ale nie pokazał, jak wyprowadzono kasę, czy od tyłu, czy może po drabinie przez okno? Proszę więc o szybkie uregulowanie spraw odszkodowań za znacjonalizowany przemysł oraz o zmianę prawa górniczego w ten sposób, że jak właściciel gruntu ma na swoim ropę naftową lub jakąś inną kopalnię, by mógł je eksploatować, czyli żeby właściciel był właścicielem wszystkiego, co na jego własności się znajduje, a wtedy a wtedy w Polsce będzie dobrobyt.".
Tyle moich najistotniejszych propozycji. Moje pismo jako polecone i z priorytetem wysłałem z Gorlic w dniu 13 marca 2006 r. Mijał czas, jeden termin przekroczony, drugi termin też przekroczony, dopiero w dniu 31 maja 2006 r. otrzymałem z Kancelarii Prezydenckiej odpowiedź, z której wynika, że prezydent nie zainteresował się sprawą i nie zamierza wnosić do Sejmu własnej ustawy reprywatyzacyjnej [...]

BOGUSŁAW HALUCH
ostatni właściciel znacjonalizowanej
przez komunistów Kopalni
Ropy Naftowej w Siarach, pow. Gorlice

Źródło: Dziennik Polski, 26.07.2006

Zobacz także: