Złe słowo homofob
O osobach krytycznie postrzegających praktyki homoseksualne mówi się, że to homofoby. Jest to językowe nadużycie. Słowo "homo" znaczy człowiek, a słowo "fobia" - strach przed czymś. Zatem struktura słowa "homofob" sugeruje, że tak nazwana osoba odczuwa strach przed ludźmi. Jest to leksykalna manipulacja, która w podświadomości wielu użytkowników języka stworzy mylne przeświadczenie, że osoby krytykujące homoseksualizm to wrogowie rodzaju ludzkiego.
Element "fob" / "fobia" też jest tutaj nie na miejsc. Fobia to strach przed czymś, nie zaś krytyczne spojrzenie. Wielu nie popiera praktyk homoseksualnych nie dlatego, że boi się ludzi o takiej samej orientacji seksualnej, tylko dlatego, że uważają je za niewłaściwe. [...]
Reasumując, twór leksykalny, jakim jest słowo "homofob", swoją strukturą nie odzwierciedla postawy osób, które tak się nazywa. Jest to zatem językowa manipulacja podobna do tej, jaka występuje w przypadku braku rozróżnienia między np. "tolerancją" a "promocją". Aby analiza i ocena relacji społecznych były właściwe, należy wystrzegać się form językowych, które wykrzywiają opisywaną rzeczywistość.

-dr Marek Kuczyński

Źródło: Rzeczpospolita, 26.07.2006

Zobacz także: