Kampania przeciw handlowi w niedziele
Niemieckie dzieło "Bonifatiuswerk" zainicjowało ogólnonarodową kampanię przeciwko możliwości otwierania sklepów w niedziele i święta. Sekretarz generalny dzieła prałat Clemens Kathke poinformował, że kampania ma dotrzeć zarówno do wiernych, jak i do polityków odpowiedzialnych za ustawy. Niedziela musi pozostać dniem wypoczynku, spotkania rodziny oraz modlitwy.

Logo kampanii - przekreślony symbol wózka na zakupy i napis "Nigdy w niedzielę!" - ma trafić do wszystkich 13 tysięcy niemieckich parafii. Dzieło wzywa każdego katolika do podpisania protestu przeciwko projektom ustaw, które mają umożliwić handel w święta i niedziele. Bonifatiuswerk zaprasza do wsparcia kampanii również związki zawodowe oraz głównych polityków chadeckich.

Kampania związana jest z obawami, że następstwem ostatniej wielkiej reformy federalnej, która kompetencje dokonywania zmian w godzinach handlu przekazała poszczególnym landom, może być liberalizacja ustaw w tej dziedzinie. Prałat Clemens Kathke wyraził zaniepokojenie, że niektóre kraje związkowe, ze względu na wysoki poziom bezrobocia, zechcą zezwolić na otwarcie hipermarketów również w niedzielę.

Źródło: Radio Watykańskie

Obawy Bonifatiuswerk pewnie się potwierdzą. Łatwiej jest bowiem wykonywać ruchy pozorne, mające wywołać u wyborców wrażenie zaangażowania polityków w walkę z bezrobociem, niż przeprowadzić mało popularne reformy gospodarcze i redukcję wysokich w Niemczech podatków.
Zobacz także: