Czerwony kryształ?!?
Jak podaje Gość Niedzielny, Międzynarodowy Czerwony Krzyż posiada kolejny emblemat po czerwonym krzyżu i czerwonym półksiężycu - czerwony kryształ. Wydaje się, iż jest to plan by wyeliminować symbolikę religijną, gdyż powodem wprowadzenia kryształu były właśnie skojarzenia religijne.

Na podstawie: Gość Niedzielny, 02.07.2006

Zobacz także: