Arabia Saudyjska: czterej chrześcijanie
uwięzieni za modlitwę
9 czerwca w Dżiddzie saudyjska policja religijna Muttawa aresztowała czterech chrześcijan z Afryki Wschodniej.
Do prywatnego mieszkania, w którym modliło się ponad stu chrześcijan z Etiopii, Erytrei i Filipin, wdarło się 10 policjantów uzbrojonych w pałki. Zatrzymano czterech przywódców grupy: po dwóch Etiopczyków i Erytrejczyków.
Władze Arabii Saudyjskiej uważają, że ze względu na obecność na jej terenie największych sanktuariów islamu - miast Mekki i Medyny oraz świętego kamienia Kaaba - kraj ten jest świętą ziemią islamu i dlatego nie można tam wyznawać jakiejkolwiek innej religii. Zakazana jest wszelka niemuzułmańska działalność misyjna i publiczny przejaw innych kultów, nie wolno mieć Biblii, nosić krzyżyków, różańców ani modlić się publicznie. Zabroniona jest również budowa obiektów kultów innych religii.
Nad przestrzeganiem tych zakazów czuwa wspomniana policja muttawa, znana ze swego cynizmu, śledzenia podejrzanych i stosowania okrutnych tortur wobec rzeczywistych bądź domniemanych winnych złamania tych nieludzkich przepisów. Ofiarami prześladowań padają nie tylko niemuzułmanie, głównie chrześcijanie, ale także wyznawcy niektórych nurtów islamu, krytycznych wobec obowiązującego w królestwie odłamu wahhabickiego.
W ostatnich latach, przede wszystkim dzięki nasilającym się naciskom międzynarodowym, rząd saudyjski zmuszony był zgodzić się na wyznawanie innych religii, ale tylko prywatnie, bez przejawów publicznych. Jednakże muttawa nadal brutalnie ingeruje w przekonanie religijne osób znajdujących się na terenie kraju, aresztując i torturując zwłaszcza osoby najbardziej zaangażowane w działalność religijną, nawet jeśli wszystko to odbywa się w ukryciu.
Ocenia się, że wśród ok. 23 mln mieszkańców kraju, wyznających oficjalnie islam, niemuzułmanów jest prawie 2 proc., są to niemal wyłącznie cudzoziemcy, głównie z Filipin, Indii i niektórych krajów afrykańskich, przybyli do Arabii Saudyjskiej do pracy w tamtejszym przemyśle naftowym.


/ KAI /

Zobacz także: