Katalonia dzieli Hiszpanię
73,90 proc. głosujących w niedzielnym referendum w Katalonii poparło nowy statut tego autonomicznego regionu Hiszpanii, który przyznaje mu jeszcze większą niezależność i mówi o "narodzie" katalońskim. Sprawa grozi wybuchem konfliktu politycznego. Opozycja wskazuje na zagrożenie jedności kraju i oskarża socjalistyczną koalicję, że swoją polityką powoduje podziały. Dziś zagrożenie to będzie omawiać także hiszpański Episkopat. Jest ono na tyle poważne, że grozi oddzieleniem innych prowincji.
[...]Efekt domina... Niedzielny plebiscyt zakończył burzliwy dwuletni okres negocjacji nad tekstem dokumentu. Ukazał jednak istniejący podział w Hiszpanii. Zacięta i niekiedy brutalna dyskusja w tym okresie zasiała ziarna wrogości do Katalonii. Z drugiej strony podzieliła także samych mieszkańców regionu na przeciwstawne sobie obozy nacjonalistów i konstytucjonalistów. Dodatkowo oliwy do ognia dolewały takie konflikty, jak np. ignorowanie przez władze katalońskie strajku ojca, który domagał się edukacji swoich dzieci w języku hiszpańskim, a nie katalońskim, co gwarantuje konstytucja.
Niechęć, a nawet wrogość mogą rzucić cień na stosunki regionu z resztą Hiszpanii. Dyskusja nad statutem katalońskim, niczym efekt domina, spowodowała pojawienie się kolejnych projektów statutów (ostatnio Andaluzji) oraz dyskusje nad "narodami", "narodowościami", "tożsamościami narodowymi" istniejącymi w Hiszpanii.
Po przyjęciu statutu Katalonii spodziewane jest też nasilenie roszczeń Kraju Basków, który nie ukrywa, że pójdzie tym samym śladem. Tym razem szanse na przyjęcie baskijskiego statutu są większe.
Opozycja wprost oskarża premiera Zapatero o "ciche" zmienianie konstytucji i narażanie na niebezpieczeństwo jedności kraju. Poważne obawy ma także Kościół katolicki. Nadzwyczajna sesja plenarna Konferencji Episkopatu Hiszpanii, która rozpocznie dziś posiedzenie w Madrycie, jeden z punktów obrad poświęci właśnie jedności kraju jako dobru moralnemu.

o. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt

Nasz Dziennik, 20.06.2006

Zobacz także: