Państwo czy amoralna dyktatura?
Hiszpański Kościół katolicki zdecydowanie sprzeciwia się próbom zaprowadzenia przez państwo dyktatury moralnego relatywizmu. Metropolita Madrytu ks. kard. Antonio María Rouco Varela, odbierając 16 czerwca doktorat honoris causa stołecznego Uniwersytetu św. Pawła, wezwał do przeciwstawiania się próbom władz państwowych zawłaszczenia sobie prawa do narzucania obywatelom swoich "zasad normatywnych etyki publicznej, a nawet prywatnej".
W obecności nuncjusza apostolskiego w Hiszpanii ks. abp. Manuela Monteiro de Castro, przewodniczącego Partii Ludowej Mariano Rajoya i byłego premiera José Maríi Aznara ksiądz kardynał wezwał do przeciwstawienia się próbom narzucania destrukcyjnej propagandy postaw homoseksualnych, tzw. aborcji i eutanazji i opowiedział się za obroną życia i zdrowej rodziny. "Podstawowe prawa osoby ludzkiej, szczególnie te najbardziej znaczące i decydujące, jak prawo do życia, wolności religijnej i wolności sumienia, prawo do małżeństwa i rodziny oraz zasada dobra wspólnego i etyczny postulat solidarności, przeżywają głęboki kryzys w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym" - ocenił arcybiskup Madrytu.
Podkreślił, że "największe ryzyko dla wolnego i demokratycznego istnienia wspólnoty politycznej pojawia się wówczas, gdy teoria absolutnego relatywizmu etycznego przekształca się w doktrynę usprawiedliwiającą działanie państwa". Taka sytuacja stawia poza obowiązującym prawem obrońców tradycyjnych wartości chrześcijańskich, poddając ich prześladowaniom. "Niebezpieczeństwo to staje się jeszcze większe, gdy tę dyktaturę relatywizmu usiłuje się narzucić w szkołach, pomijając prawa rodziców i uczniów" - jak to się dzieje w Hiszpanii w części zachodnich krajów UE.

WM, KAI

Nasz Dziennik, 19.06.2006

Zobacz także: