Senat amerykański przegłosował Ustawę
o Przyzwoitości, radykalnie zwiększając kary
Amerykański senat uchwalił jednogłośnie 18 maja br. tzw. Uchwałę o Przyzwoitości The Broadcast Decency Enforcement Act, która nakłada wysokie kary dla nadawców środków masowego przekazu za transmitowanie programów o nieprzyzwoitych treściach. Uchwała ta jest poprawką do obowiązujących przepisów z 1934 roku i zwiększa kary z dotychczasowych 30 tysięcy dolarów do 325 tysięcy dolarów za każde naruszenie przepisów, z górną granicą 3 milionów dolarów.
Obserwatorzy twierdzą, że gdyby np. znane wystąpienie piosenkarki Janet Jackson na meczu futbolowym Super Bowl w 2004 roku miało miejsce w czasie obowiązywania nowych przepisów, nałożono by karę w wysokości pięciu i pół miliona dolarów.

http://www.congress.gov

Zobacz także: