Pod ścisłą kontrolą
O ścisłe podporządkowanie dyrektywom partii zaapelował do wszystkich autorytetów religijnych Jia Qinglin, należący do ścisłej czołówki Komunistycznej Partii Chin i odpowiedzialny w ramach partii za sprawy wyznaniowe. Przestrzegł on również przed obcokrajowcami, którzy poprzez religię usiłują dokonywać"infiltracji" w Chinach.
"Religia powinna się rozwijać całkowicie pod kierownictwem państwa i partii - powiedział Jia Qinglin, określany jako numer 4 w chińskim aparacie władzy. - Może ona łączyć wiernych o tyle, o ile przyczyniają się oni w ten sposób do budowy socjalizmu według chińskiego modelu (...). Musimy powstrzymać siły obce przed posługiwaniem się religią w celu infiltracji naszego kraju" - powiedział Jia Qinglin, odnosząc się w ten sposób pośrednio do chrześcijan i muzułmanów z zagranicy. Jego wystąpienie, które miało miejsce 22 stycznia podczas posiedzenia zespołu urzędników zajmujących się sprawami wyznaniowymi w poszczególnych regionach kraju, opublikowane zostało w Renmin Ribao (Dzienniku Ludowym), oficjalnym organie prasowym partii komunistycznej.

Niedziela, 05.02.2006

Zobacz także: