Obraził katolików
Sąd Rejonowy w Elblągu rozpoczął wczoraj proces prezesa Kampanii Przeciw Homofobii Roberta Biedronia oskarżonego o znieważenie osób wyznania rzymskokatolickiego.
Sprawa dotyczy wypowiedzi Biedronia w 2003 r., dotyczącej Doroty Ekes ze Stowarzyszenia Rodzina Polska. Prezes Kampanii Przeciw Homofobii, odnosząc się do jej stwierdzenia, że osoby homoseksualne nie powinny wykonywać zawodu nauczyciela, powiedział, iż jej słowa "oddają w pełni faszystowsko-nacjonalistyczno-katolicki charakter nagonki na środowisko homoseksualistów". Biedroń nie przyznaje się do winy. Doniesienie do prokuratury o popełnieniu przez niego przestępstwa złożył Józef Bizoń, który w procesie występuje w roli oskarżyciela posiłkowego. Do akt sprawy dołączył on dokumenty Kongregacji Nauki Wiary zawierające ocenę związków homoseksualnych. Wcześniej KPH skierowała powództwo przeciwko Dorocie Ekes, oskarżając ją o zniesławienie. W tej sprawie zapadł wyrok uniewinniający, ale sąd odwoławczy zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.
ZB

Nasz Dziennik, 14-15.01.2006

Zobacz także: