Święto Patronki Ameryk
Na 8 mln szacuje się liczbę uczestników uroczystości w meksykańskim sanktuarium maryjnym Guadalupe z 12 grudnia. Jest ich o milion więcej niż w 2004 r. - uważa rzecznik prasowy sanktuarium, które leży na terenie liczącej ponad 20 mln mieszkańców aglomeracji miasta Meksyk.
Pielgrzymi przybyli z całego kraju różnymi środkami lokomocji, często pieszo lub na rowerach. Nad bezpieczeństwem ruchu czuwało prawie półtora tysiąca funkcjonariuszy sił porządkowych. Już od minionego piątku Msze św. w sanktuarium były odprawiane od rana do wieczora co godzinę.
11 grudnia wieczorem ku czci Matki Bożej z Guadalupe śpiewało wielu słynnych artystów. 12 grudnia Mszę św. odprawił arcybiskup miasta Meksyk - kard. Norbert Rivera Carrera. Uroczystość upamiętnia kolejną - już 474. rocznicę objawień maryjnych św. Juana Diego. Temu Indianinowi, urodzonemu jeszcze przed odkryciem Ameryki i należącemu do pierwszej generacji tubylczych chrześcijan kontynentu, Maryja miała się ukazać w roku 1531. Na Jej życzenie u stóp wzgórza Tepeyac wzniesiono sanktuarium Guadalupe. W czasie swych podróży do Meksyku Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował Juana Diego. Obu tych aktów dokonał w sanktuarium, któremu ten pierwszy święty Indianin dał początek.

Niedziela, 25-26.12.2005

Zobacz także: