Spór o biskupów homoseksualistów
W trwającym w kościele anglikańskim sporze o wyświęcenie homoseksualistów na biskupów kryje się zarzewie schizmy - uważa Robin Eames, prymas protestanckiego kościoła Irlandii. Dlatego, jego zdaniem, strony konfliktu - liberalne Kościoły z Ameryki Północnej i konserwatywne z Trzeciego Świata, zwłaszcza Afryki - powinny dążyć do zgody. Spór rozgorzał przed dwoma laty, gdy w USA biskupem został homoseksualista Gene Robinson.


Rzeczpospolita, 21-22.05.2005

Zobacz także: