Inwazja Magii
O zagrożeniach związanych z magią i okultyzmem mówili uczestnicy spotkania w ramach XI Targów Wydawców Katolickich przy kościele NMP Matki Miłosierdzia na warszawskich Stegnach. Zwracali oni uwagę, że praktyki magiczne godzą w pierwsze przykazanie, a propagujące je ruchy wyznają obcy chrześcijaństwu światopogląd.
Spotkanie miało związek z wydanymi niedawno książkami, które traktują o nawrocie praktyk magicznych i związanych z tym zagrożeniach. Zdaniem uczestniczącego w spotkaniu o. dr. Aleksandra Posackiego SJ, teologa i znawcy okultyzmu, książka włoskiego socjologa Massimo Introvignego pt. "Powrót magii", poddając badaniu zjawisko magii, stwierdza, że jest ona bardziej powszechna, niż się wydawało. Jest to istotne w kontekście rozpowszechnionego na świecie poglądu odrzucającego realność zjawisk magicznych. Ojciec Posacki powiedział, że jest to pokłosiem oświeceniowego punktu widzenia, który zanegował świat duchowy jako rzeczywistość rzekomo nieistniejącą. - Introvigne ukazuje, że magia jest faktem realnym - podkreślił jezuita. Paradoksalnie wzrost zainteresowania okultyzmem wynika z niezaspokojonych potrzeb duchowych, ale w tym przypadku są one niewłaściwie realizowane. Duchowny wyraźnie zaznaczył, że okultyzm jest zjawiskiem duchowo niebezpiecznym, godzącym w pierwsze przykazanie, a magia jest związana z działaniem złego ducha. Ponadto szerzące te praktyki ruchy głoszą obcy chrześcijaństwu światopogląd, w którym występuje m.in. reinkarnacja, a brakuje miejsca na osobowego Boga.
Z pacjentami, którzy byli głęboko zaangażowani w praktyki magiczne, spotykał się w swoim gabinecie dr Włodzimierz Szyszkowski, psychiatra, od wielu lat współpracujący z duchownymi, uczestnik wczorajszego spotkania. Jego pacjentami były m.in. osoby, które kończyły specjalne szkoły wróżbiarstwa lub uczestniczyły w kursach reiki ("dalekowschodnia metoda uzdrawiania") czy rebirthingu ("odrodzeniowe i uzdrawiające ćwiczenia oddechowe").
Podczas spotkania zwracano uwagę, że myślenie magiczne przejawia się w wielu praktykach zupełnie z nią niekojarzonych, np. w relaksacyjnym nauczaniu języków w systemie Sita - to faktycznie typowy magiczny mechanizm wprowadzania w stan transu. Podobnie jak młodzieżowa muzyka techno związana jest z szamanizmem. Wchodzenie w tę niebezpieczną rzeczywistość jest zwykle wielostopniowe, zaczyna się np. od ćwiczeń izometrycznych, a potem przychodzi czas na reiki czy metodę Silvy ("specjalne ćwiczenia, mające wyzwolić wszechmoc umysłu ludzkiego"). Pod postacią kursów programowania neurolingwistycznego ("techniki zapewniające sukces") magia wchodzi obecnie nawet do wielkich firm. Sztuki walk wschodnich również stanowią zagrożenie. Ojciec Posacki wskazał, że konieczna jest edukacja osób dorosłych, aby posiadały one odpowiednią wiedzę konieczną do obalania nauk propagowanych przez ruchy okultystyczne.
Na skalę zagrożeń wskazuje fakt, że na pytanie skierowane do zgromadzonych w kaplicy na spotkaniu: ile osób miało jakiś kontakt z praktykami magicznymi (np. bioenergoterapeutami), blisko połowa podniosła rękę na potwierdzenie. Z sali padł także komentarz ostrzegający przed niezmiernie popularnym swego czasu w Polsce uzdrowicielem Harrisem, który prowadził swoją działalność przy kościołach.


Nasz Dziennik, 2-3.04.2005

Zobacz także: