Zmuszają do antykoncepcji
Wzmogła się międzynarodowa presja na władze Ugandy, aby w podjętej walce z epidemią AIDS zrezygnowały z promocji postawy wstrzemięźliwości płciowej, czystości i wierności małżeńskiej na rzecz rozpowszechniania prezerwatyw. Chociaż polityka moralnej czystości ugandyjskiego rządu przyniosła wspaniałe wyniki, międzynarodowa organizacja praw człowieka Human Rights Watch otwarcie sprzeciwiła się polityce wstrzemięźliwości, twierdząc, że doprowadzi ona do katastrofy.
Uganda jest jednym z nielicznych państw świata, w którym udało się skutecznie ograniczyć rozmiary epidemii AIDS. Na początku lat 90. ubiegłego wieku zarażonych wirusem HIV było około 30 proc. mieszkańców tego kraju. Eksperci przepowiadali zupełną katastrofę i wzrost zarażeń do kilkudziesięciu procent. Jednak od tamtego czasu liczba zarażonych tą chorobą mieszkańców zmniejszyła się pięciokrotnie. Źródłem sukcesu Ugandy w walce z epidemią AIDS jest zainicjowany przez władze kraju i Kościół katolicki program promujący czystość przedmałżeńską.
Ugandyjskie władze odrzuciły rady organizacji pomocowych, które nakazywały promowanie prezerwatyw, i postawiły na promocję wstrzemięźliwości płciowej. Budżet państwa wsparł kampanię miejscowych kościołów i organizacji religijnych, które zachęcały młodych ludzi, by nie podejmowali ryzykownych zachowań seksualnych i byli wierni czystości przedmałżeńskiej. W konsekwencji w ugandyjskim społeczeństwie dokonała się swoista rewolucja obyczajowa, która doprowadziła do gwałtownego spadku zachorowań na AIDS. Dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi odsetek zarażonych tą chorobą mieszkańców Ugandy spadł z 30 do 6 proc. liczącej ok. 25 mln populacji.
Programy uświadamiające wywołały furię środowisk lewicowych i liberalnych. Obłudnie zarzucono prezydentowi Ugandy Joweri Museveniemu oraz jego żonie Janet, zaangażowanej w promocję wstrzemięźliwości płciowej wśród młodzieży, igranie z ludzkim życiem oraz prowokowanie ponownego wybuchu epidemii. Do głosów krytyki dołączyła wczoraj organizacja Human Rights Watch (Strażnica Praw Człowieka), której przedstawiciele, wbrew oczywistym faktom, alarmują przewrotnie, że działania władz ugandyjskich doprowadzą do katastrofy.
Chociaż Uganda stała się fenomenem na skalę światową w zwalczaniu szerzącej się w Afryce plagi AIDS, nie wszystkim podoba się jej sukces. Kraj ten jest obecnie pod silną presją organizacji międzynarodowych, którym nie podobają się stosowane tam metody walki z AIDS. Kraj musi obecnie sprzeciwiać się naciskom lobby homoseksualnego oraz zachodnich "ekspertów", będących na usługach koncernów żyjących z demoralizacji całych społeczeństw.


Nasz Dziennik, 01.04.2005

Zobacz także: