Tylko kapłani
Stolica Apostolska przypomniała, że wyłącznie kapłani mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Notę w tej sprawie opublikowała 25 marca Kongregacja Nauki Wiary. W dokumencie powołano się na kanon 1001 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym jest mowa, że sakramentu chorych udziela ważnie każdy kapłan i tylko kapłan.
Jak podkreśliło Radio Watykańskie, nota ma charakter definitywny. Podkreślono w niej, że wszelkie próby udzielania tego sakramentu przez diakonów czy osoby świeckie należy traktować jako symulację sakramentu, zagrożoną karą kościelną. W komentarzu do noty wskazano na tendencje teologiczne podważające naukę Kościoła. Pojawiły się one zwłaszcza tam, gdzie brak księży sprawia, że trudno udzielić sakramentu chorych.
Dokument został przesłany w celu informacji do poszczególnych Episkopatów całego świata.


Nasz Dziennik, 29.03.2005

Zobacz także: