Watykan o prezerwatywach
Odpowiedzialny w Watykanie za sprawy zdrowia kard. Javier Lozano Barragan oświadczył wczoraj, że użycie prezerwatywy dla zapobieżenia AIDS jest nie do przyjęcia - szóste przykazanie mówi jasno : nie cudzołóż - pozwiedzał i dodał, ze "doktryna Ojca Świętego globalna nakierowana na walkę z AIDS wszelkimi środkami ratującymi życie ale zawsze przy zachowaniu dwóch zasad: podążania droga czystość nie cudzołożenia". Kardynał dopuścił przy tym noszenie prezerwatyw przez małżonków, którzy SA nosicielami wirusa HIV.


Rzeczpospolita, 21.01.2005

Zobacz także: