Wirginia chroni małżeństwo
Przedstawiciele władz amerykańskiego stanu Wirginia postanowili zakazać zawierania na terenie tego stanu związków homoseksualnych - poinformowała wczoraj gazeta "Washington Times". Za uchwaleniem prawa, które uznaje za małżeństwo jedynie związek zawierany pomiędzy mężczyzną a kobietą oraz sprzeciwia się legalizacji tzw. homozwiązków, opowiada się większość mieszkańców tego stanu, a także zdominowane przez republikanów władze Wirginii.
Formalną decyzję w tej sprawie w ciągu najbliższych kilku tygodni ma podjąć sąd stanowy. Zgodnie z prawem Wirginii wszelkie zmiany prawne mogą być przedmiotem referendum dopiero po dwóch latach od wprowadzenia, tak więc przypuszcza się, że mieszkańcy stanu zadecydują o wprowadzeniu zmian w życie w 2007 r.
Tylko w minionym roku 13 amerykańskich stanów przegłosowało poprawki do lokalnego prawa zakazujące zawierania związków homoseksualnych. W sumie w całych Stanach Zjednoczonych zakaz legalizacji związków pomiędzy osobami tej samej płci obowiązuje w 17 stanach.


Nasz Dziennik, 05.01.2005

Zobacz także: