Lubelski KIK niekatolicki
Prezes lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej nie zamierza zrezygnować z określenia "katolicki" w nazwie. Ryszard Bender sprzeciwia się woli arcybiskupa Józefa Życińskiego i straszy teczkami esdeckich współpracowników.
[...] Prof. Bender twierdzi, że dekret arcybiskupa nie może być stosowany wobec świeckiej organizacji. - Działamy w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, nadzór nad działalnością świeckiego stowarzyszenia sprawuje miejscowy starosta, a nie arcybiskup - mówił wczoraj podczas konferencji prasowej Bender.
Jak wyjaśnił jednak Ks. Mieczysław Puzewicz, rzecznik arcybiskupa Józefa Życińskiego, kanon 216 kodeksu kanonicznego nakłada na biskupa moralny obowiązek informowania, czy organizacja mianująca się katolicką przestrzega zasad etyki katolickiej.
- Jeśli zarząd KIK nie zareaguje na dekret, to w lutym w kościołach archidiecezji lubelskiej zostanie odczytany list informujący, że organizacja ta nie jest katolicka - dodaje.
[...] Ksiądz Puzewicz przypomniał, że arcybiskup Życiński wie o inwigilacji środowisk katolickich w Lublinie przez SB. Dodał, że prog. Bender groził arcybiskupowi, iż jeśli nadal będzie ingerował w sprawy KIK, to ujawni nazwiska rzekomych współpracowników SB (wczoraj Bender wymienił m.in. nazwisko księdza, profesora KUL). Ks. Puzewicz podkreślił, że dekret arcybiskupa dotyczy sprzecznych z nauką Kościoła zasad postępowania zarządu KIK. I na co zwrócił uwagę już sam arcybiskup Życiński, dekret nie wyraża dezaprobaty wobec wszystkich członków KIK ani tym bardziej wobec należących do Ogólnopolskiego Porozumienia pozostałych klubów inteligencji katolickiej w Polsce.
[...] W Poslce działa ok. 70 KIK. Większość powstała w latach pięćdziesiątych. Działający od 1976 roku lubelskiej KIK od początku jest kierowany przez prof. Ryszarda Bandera. To jedyny KIK, który nie należy do Ogólnopolskiego Porozumienia KIK.


Rzeczpospolita, 4.01.2005

Zobacz także: