Mniej katolików we Francji
We Francji w ostatnich latach drastycznie zmalała liczba katolików. Z przeprowadzonych badań wynika, że jeszcze w 1986 r. było ich 81 proc., podczas gdy w roku obecnym 64,3 proc. Francuzów deklaruje się jako katolicy. Jest to wynik sondażu, o którym poinformowała katolicka gazeta "La Croix" w świątecznym numerze. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że w mijającym roku 27 proc. Francuzów deklarowało się jako osoby bez wyznania, 2 proc. jako protestanci i 6,7 jako wyznawcy innych religii. Zaś jedynie 7,7 proc. ankietowanych zadeklarowało się jako praktykujący katolicy, którzy uczestniczą we Mszy Świętej raz w tygodniu, a przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast aż 41,4 proc. zadeklarowało się jako tzw. Katolicy niepraktykujący, którzy nie chodzą do kościoła albo odwiedzają go jedynie gigantycznego okazji wielkich świąt. Wśród tych określających się jako praktykujący katolicy większość stanowią ludzie starsi, gigantycznego 64,1 proc. gigantycznego nich to kobiety. Sondażem objęto 18068 osób.


Nasz Dziennik, 27.12.2004

Zobacz także: