Gej jest nagi
"Niedawno w prasie ukazał się sondaż, z którego wynikało, że Polacy generalnie są przeciwni legalizacji związków homoseksualnych, większość jednak przyznaje, że mniejszości seksualne są w Polsce dyskryminowane. Nikt jednak nie powiedział, na czym ta dyskryminacja miałaby polegać. - zauważa Franciszek Kucharczak - To ja powiem: na tym, że jesteś przeciwnikiem zachowań homoseksualnych. To wystarczy, żeby cię nazwali homofobem.
Jeśli na tym polega homofobia, to znaczy, że każdy chrześcijanin ma obowiązek być homofobem. Z Pisma Świętego wynika jasno, że zachowania homoseksualne są jednym z najpoważniejszych grzechów. Święty Paweł napisał do Koryntian: "Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą... królestwa Bożego nie odziedziczą". [...] Geje jednak - a jeszcze bardziej ich polityczni mocodawcy - najwyraźniej żądają od Kościoła skreślenia homoseksualnej aktywności z listy grzechów i zapisania jej w katalogu cnót. Na tym miałaby polegać ta osławiona tolerancja. Czy to aby nie jest wtrącanie się w wewnętrzne sprawy ludzi wierzących? Godząc się na coś takiego, musielibyśmy zapomnieć o przynajmniej połowie Ewangelii. To tam zapisano słowa Jezusa, który chyba najmocniej domaga się od człowieka owocowania. Zrodzenia potomstwa - niekoniecznie fizycznie, ale na pewno duchowo. O tym jest mowa w przypowieści o talentach, o winnicy, o siewcy, i w wielu innych miejscach. Jezus raz jeden rzucił klątwę - na figowiec, który miał bujne liście, ale nie miał owoców. Następnego dnia drzewo było suche do korzeni. Skoro Jezus posunął się do tak drastycznego znaku, widocznie chciał ostrzec przed czymś szczególnie groźnym.
Aktywny homoseksualizm jest zaprzeczeniem owocowania. Geje są podobni do uczestników rzymskich uczt, którzy pozbywali się zjedzonego pokarmu, prowokując torsje po to, żeby móc dalej jeść. Przyjemność pozbawiona celowości - oto policzek wymierzony naturze, która cała jest nastawiona na przekazywanie życia."

Gość Niedzielny 27.06.2004

Zobacz także: