Ojciec Święty upomina się o Afrykę
Ojciec Święty Jan Paweł II zaapelował o pokój dla Afryki, kontynentu, który "należy zwrócić Afrykanom" - poinformowało wczoraj watykańskie biuro prasowe. Papież przemawiał do członków Rady Postsynodalnej Sekretariatu Generalnego Synodu Specjalnego dla Afryki, który odbył się przez 10 laty. - Kościół powszechny, wierny swej proroczej roli wobec Afryki, przypomniał już wielkim tego świata pięć priorytetów, aby zwrócić Afrykanom to, czego zostali pozbawieni; często siłą: poszanowanie życia i różnic religijnych; zlikwidowanie ubóstwa; zlikwidowanie handlu bronią; rozwiązanie konfliktów oraz działanie dla rozwoju, motywowanie solidarnością - zaznaczył Ojciec Święty w swym wtorkowym wystąpieniu [...].

Nasz Dziennik, 16.06.2004

Zobacz także: