Kościół w świecie
Kard. Joseph Ratzinger powiedział, iż należy zachować ostrożność w odmawianiu Komunii politykom, którzy odrzucają nauczanie Kościoła o aborcji - ujawnił bp Donald Pelotte z Gallup po spotkaniu prefekta Kongregacji Nauki Wiary z amerykańskimi biskupami.

Komitet Praw Dziecka ONZ skrytykował wprowadzenie we Francji zakazu noszenia religijnych symboli w szkołach publicznych: prawo to łamie Międzynarodową Konwencję na temat Praw Dziecka, która nakłada na państwa obowiązek respektowania prawa młodych obywateli do wolności przekonań, sumienia i religii.

Tygodnik Powszechny, 13.06.2004

Zobacz także: