Kościół na świecie
Komitet Praw Dziecka ONZ skrytykował wprowadzenie we Francji zakazu noszenia religijnych symboli w szkołach publicznych: prawo to łamie Międzynarodową Konwencję na temat Praw Dziecka, która nakłada na państwa obowiązek respektowania prawa młodych obywateli do wolności przekonań, sumienia i religii.

Tygodnik Powszechny, 13.06.2004

Zobacz także: